Iuvenelis

Ieder kind krijgt ze: hielprikjes, lengtemetingen, een afspraak met de schoolarts. Dit wordt geregeld door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in het systeem Iuvenelis.

JGZ heeft als wettelijke taak het signaleren en monitoren van de gezondheid van alle kinderen van 0-18 jaar. De arts of verpleegkundige is verplicht om medische handelingen en bevindingen in een JGZ-dossier vast te leggen. Sinds 2010 moet dit dossier, vanuit de Wet Publieke Gezondheid, digitaal zijn.

Het dossier wordt zowel door JGZ-artsen als –verpleegkundigen gebruikt. De activiteiten van de professionals hebben zowel een medisch als sociaal karakter. Het dossier dient op deze activiteiten aan te sluiten. Voor de inrichting van het dossier is de Basis Data Set (BDS) leidend, maar aanvullende items kunnen ook eenvoudig toegevoegd te worden.

Iuvenelis is gemaakt in nauwe samenwerking met een JGZ op basis van een Agile-softwareontwikkelingsmethode. Eljakim IT werkte samen met de klant aan het systeem en brengt de behoeftes van het JGZ in kaart: welke workflow kennen ze, welke gegevens zijn belangrijk, wat moet er getoond worden op verschillende schermen? Aan het einde van elke sprint werden telkens nieuwe prototypes van het product en of features gepresenteerd. Middels deze meetings sloot het product steeds beter aan bij de behoeftes en verwachtingen van de klant, en werd daarmee het product ook beter. Er werd en wordt niets gebouwd dat niet direct aansluit op de wensen van de klant en de markt waarin deze beweegt.

Dit betekent dat Iuvenelis een systeem is waarin de wensen en behoeften van ouders en kind leidend zijn voor de werkwijze van de gebruiker. Het streven is dat deze gebruiker steeds efficiënter kan werken binnen deze opgestelde dossiers. Niet de standaarden moeten bepalend zijn, maar de flexibele opbouw. Alleen dan kan Iuvenelis aansluiten bij de drukke schema’s van artsen en verpleegkundigen. Dat zorgt niet alleen voor efficiëntie, maar ook voor klantvriendelijkheid.